Kategorier

Accentas leverans- och betalningsvillkor

Leveransbestämmelser

För installatörer gäller ALEM 09
För grossister gäller NL 09

Leveransvillkor

Expressorder
Vid expressorder debiteras köparen fraktkostnader för ilsändningeller expressgods.
Vid ilsändning används ordinarie transportsätt, men ordern behandlas med förtur och köparen debiteras frakt och ordertillägg.
Vid expressorder används snabbast möjliga transportsätt, ordern behandlas omgående och köparen debiteras frakt, bevakningskostnader och dubbelt ordertillägg.

Frakt
Frakt inom Sverige sker med Schenker transport.
Fraktkostnader debiteras alltid om annat inte avtalats.

Prisavrundning
Fakturapris uträknas per orderrad med rabatt per sort vid enhet =1 och avrundas därefter för att sedan multipliceras med aktuellt antal enheter.

Småorderavgift
För varje order till ett värde understigande 500 kronor netto exklusive moms debiteras en avgift av 100 kronor.

Betalningsvillkor
Per 30 dagar efter fakturadatum. Priserna gäller netto exklusive mervärdesskatt. Dröjsmålsränta utgår efter förfallodag med referensräntan +8%, samt lagreglerade avgifter.
Anmärkning mot faktura ska göras skriftligen senast tolv dagar från fakturadatum till info@accenta.se eller till Accenta AB, Silkesvägen 10, 331 53 Värnamo. Ange fakturanummer och orsak till anmärkning.

Valuta- och råvaruklausul
Priserna är baserade på idag gällande valuta och råvarunoteringar. Vid ändring av nuvarande växelkurser och råvarunoteringar förbehåller vi oss rätten att vidtaga motsvarande justeringar av priset.

El-returer
Artiklar som omfattas av producentansvar för uttjänta elektriska produkter.
Accenta är anslutna till El-retur. (Se även: www.el-retur.se)

Returer
Behandling sker och returavdrag utgår enligt respektive leveransbestämmelser. Vid returer ska köparen lämna
uppgifter om nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel.

För att retur ej orsakad av oss skall godkännas gäller:
- överenskommelse med vår säljare som skall uppge ett returnummer
- returleveransens kolli(n) skall vara märkt med detta returnummer på ett sådant sätt att det ej skadar gods eller originalemballage
- varan skall vara obegagnad, i nyskick och ligga i oskadat originalemballage
- varan skall förpackas på ett sådant sätt att transportskador förhindras

Returavgift uttages med 75:- per retur, därtill tillkommer ev. returavdrag, enligt gällande leveransbestämmelser.
Returer av ej lagerförda anskaffningsvaror sker efter överenskommelse med säljare och ett returavdrag som regleras till
faktiska returkostnader.

Avvikelser från tekniska data
Vi reserverar oss för avvikelser i mått eller utseende från katalogernas specifikationer. Avvikelserna är i så fall obetydliga och beror som regel på det snabba tekniska framåtskridandet i branschen.


AKTUELLT


De flesta av våra armaturer finns med i SundaHus Miljödata samt i Byggvarubedömningen

När du behöver vara säker på att armaturerna till ditt projekt uppfyller de krav som ställs i Byggvarubedömningen och SundaHus kan du lugnt välja armaturer från Accenta.


Välkommen in i webshoppen!

Nu har vi uppdaterat alla produkter och produktblad.

Logga in eller skapa ett konto »