Kategorier

FZLV - Fire Zone Low Voltage

FZLV - Fire Zone Low Voltage

Centralmatat 24V system för övervakning av nödbelysnings-armaturer.

Kombinerar fördelarna med ett centraliserat och decentraliserat övervakningssystem med centralbatterisystemets säkerhet och flexibilitet.

FZLV-systemet är utvecklat speciellt med tanke på armaturer med LED-ljuskälla, som tack vare sin låga energiförbrukning, extremt låga värmeutveckling och långa livslängd minskar underhållsbehovet och ökar driftsäkerheten.

Tack vare 24-voltsmatning uppfyller FZLV kraven för isolationsklass III beträffande matning av klenspänningsutrustning – SELV (Safety Extra-Low Voltage). Tillämpning av SELV ökar säkerheten vid underhållsarbeten och möjliggör säker eldsläckning trots att anläggningen är spänningssatt.

Systemet bestyckas med interna batterier vars kapacitet bestäms av lasten och önskad drifttid och är speciellt anpassat för övervakning av ensklida brandcelller. Kostnad för dragning av dyrbar, brandsäker kabel kan därmed minimeras. Principen med klenspänningsmatning gör det också möjligt att använda fysiskt mindre batterier, vilket i sin tur leder till mindre dimensioner på övervakningsenheten som därmed kan placeras i relativt små utrymmen där ett stort centralbatterisystem inte skulle få plats.




Dessa armaturer kan användas till FZLV:
Hänvisningsarmaturer LED »
Nödbelysning LED »

AKTUELLT


De flesta av våra armaturer finns med i SundaHus Miljödata samt i Byggvarubedömningen

När du behöver vara säker på att armaturerna till ditt projekt uppfyller de krav som ställs i Byggvarubedömningen och SundaHus kan du lugnt välja armaturer från Accenta.


Välkommen in i webshoppen!

Nu har vi uppdaterat alla produkter och produktblad.

Logga in eller skapa ett konto »